Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(521 - 540 av 614)

Simonsen, Aase (2)

Sivertsen, Eirik (5)

Sjåstad, Runar (2)

 • Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  Prop. 101 L (2018-2019), Innst. 320 L (2018-2019), Lovvedtak 78 (2018-2019)

  Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordførar: Sjåstad, Runar
  Behandla: 06.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Saksordførar: Sjåstad, Runar
  Behandla: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Skjelstad, André N. (2)

Solberg, Torstein Tvedt (2)

 • Representantforslag om gratis skolemat til alle

  Dokument 8:124 S (2018-2019), Innst. 380 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle

  Saksordførar: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandla: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Saksordførar: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandla: 13.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Soleim, Vetle Wang (9)