Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(561 - 580 av 610)

Strifeldt, Bengt Rune (3)

 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Staalesen, Siri Gåsemyr (4)

Synnes, Marianne (2)

 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019)

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Synnes, Marianne
  Behandla: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Dokument 8:234 S (2017-2018), Innst. 77 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Saksordførar: Synnes, Marianne
  Behandla: 05.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Søttar, Hanne Dyveke (4)

 • Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

  Dokument 12:29 (2015-2016), Innst. 286 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

  Saksordførar: Søttar, Hanne Dyveke
  Behandla: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

  Dokument 12:4 (2015-2016), Innst. 288 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

  Saksordførar: Søttar, Hanne Dyveke
  Behandla: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018

  Innst. 276 S (2018-2019)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018

  Saksordførar: Søttar, Hanne Dyveke
  Behandla: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å hindre fagforeningsknusing

  Dokument 8:37 S (2018-2019), Innst. 135 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing

  Saksordførar: Søttar, Hanne Dyveke
  Behandla: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Tetzschner, Michael (6)

Thommessen, Olemic (2)

 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

  Dokument 8:238 S (2017-2018), Innst. 86 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 06.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Toppe, Kjersti (6)