Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(161 - 180 av 610)

Bjørke, Nils T. (11)

Bjørnebekk-Waagen, Elise (3)

Bjørnstad, Sivert (3)

 • Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

  Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Bjørnstad, Sivert
  Behandla: 12.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Om ny sentralbanklov

  Meld. St. 7 (2018-2019), Innst. 165 S (2018-2019)

  Om ny sentralbanklov

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Bjørnstad, Sivert
  Behandla: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om pensjon fra første krone

  Dokument 8:218 S (2017-2018), Innst. 142 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone

  Saksordførar: Bjørnstad, Sivert
  Behandla: 07.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bollestad, Olaug V. (1)

Borch, Sandra (4)

 • Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften

  Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak