Forslag fremma i debatten

Dokument 8:42 S (2018-2019), Innst. 212 S (2018-2019)

Forslag nr. 9 fra Lysbakken, Audun på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen åpent og offentlig kritisere løslatelser av saudi-arabiske samvittighetsfanger som ikke er betingelsesløse, men som legger begrensninger på ytringsfriheten og bevegelsesfriheten til de løslatte.

Forslag nr. 10 fra Lysbakken, Audun på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen kreve at alle anklager om bruk av tortur mot politiske fanger i fengsler i Saudi-Arabia må etterforskes av en uavhengig instans som får tilgang til fengslene for å etterforske anklager om tortur, mishandling og seksuell trakassering, og at de ansvarlige må straffeforfølges.