Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 89 (1995-96), Innst. S. nr. 75 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.12.1996 Innst. S. nr. 75 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.1996

   Behandla i Stortinget: 12.12.1996