Utenriksministerens redegjørelse om atomsikkerhetsspørsmål

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå utenriksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.