Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

St.prp. nr. 72 (1997-98), Innst. S. nr. 4 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 13.10.1998 Innst. S. nr. 4 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.10.1998

   Behandla i Stortinget: 22.10.1998