Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 23 (1999-2000), Innst. S. nr. 74 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 09.12.1999 Innst. S. nr. 74 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.1999

   Behandla i Stortinget: 16.12.1999