Målbruk i offentleg teneste

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 07.03.2002 Innst. S. nr. 109 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.03.2002

   Behandla i Stortinget: 09.04.2002