Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 2421(2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 04.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2003

   Behandla i Stortinget: 09.12.2003