Forslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett)

Dokument nr. 12:10 (2003-2004), Innst. S. nr. 192 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 08.05.2007 Innst. S. nr. 192 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet grunnlovsforslag om innføring av en ordning med oppløsningsrett; Dokument nr. 12:10 (2003-2004). Forslaget gikk ut på å gi regjeringen adgang til å skrive ut nyvalg i situasjoner der regjeringen er påført nederlag i Stortinget under votering over mistillitsforslag eller kabinettspørsmål, forutsatt at det på forhånd varsles at voteringens utfall kan avgjøre om det blir nyvalg. Forslaget i Dokument nr. 12:10 (2003-2004) ble ikke bilfalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2007

   Behandla i Stortinget: 31.05.2007