Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 26 (2004-2005), Innst. S. nr. 58 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 25.11.2004 Innst. S. nr. 58 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.2004

   Behandla i Stortinget: 14.12.2004