Endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 15 (2004-2005), Innst. S. nr. 84 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 08.12.2004 Innst. S. nr. 84 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2004

   Behandla i Stortinget: 17.12.2004