Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

St.prp. nr. 57 (2004-2005), Innst. S. nr. 244 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 08.06.2005 Innst. S. nr. 244 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2005

   Behandla i Stortinget: 15.06.2005