Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 110): Stortinget ber Regjeringen om å evaluere tvisteloven i løpet av tre år etter at loven er trådt i kraft.

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla