Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Innst. S. nr. 14 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 08.11.2005 Innst. S. nr. 14 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt delegasjonen til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2005

   Behandla i Stortinget: 10.11.2005