Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv.

St.prp. nr. 82 (2006-2007), Innst. S. nr. 254 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.06.2007 Innst. S. nr. 254 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt regulering av lønn og pensjoner for arbeidstakere i det statlige tariffområdet for 2007, og har gjort endringer i statsbudsjettet for 2007 som følge av dette.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2007

   Behandla i Stortinget: 13.06.2007