Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1992

St.meld. nr. 3 for 1992-93, innst. S. nr. 24 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 02.12.1993 Innst. S. nr. 24 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.1993

   Behandla i Stortinget: 07.12.1993