Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet

Dokument 8:172 LS (2009-2010), Innst. 72 L (2010-2011)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 16.11.2010 Innst. 72 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet - Endring av arbeidsmiljøloven § 2-4. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2010

   Behandla første gang i Stortinget 02.12.2010