Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2 (2011-2012), Innst. 375 S (2011-2012)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.06.2012 Innst. 375 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2012, samt tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i budsjettet og forslag til lovendringer som følger disse sakene. Vedtak er fattet i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2012

   Behandla i Stortinget: 15.06.2012