Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 37 S (2012-2013), Innst. 111 S (2012-2013), unntatt kap. 231

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 29.11.2012 Innst. 111 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt vesentlig tekniske endringer i statsbudsjettet for 2012 under Kunnskapsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2012

   Behandla i Stortinget: 13.12.2012