Representantforslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4

Dokument 8:44 S (2012-2013), Innst. 327 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 21.05.2013 Innst. 327 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2013

   Behandla i Stortinget: 04.06.2013