Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen

Dokument 8:89 S (2012-2013), Innst. 321 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Tord Lien Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 14.05.2013 Innst. 321 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget realitetsbehandlet et representantforslag om tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen i forbindelse med behandlingen av Meld. 20 S (2012-2013) - På rett vei. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2013

   Behandla i Stortinget: 14.06.2013