Utbygging og disponering av gass fra Heidrun-feltet og tiltredelse av drivverdighet for Tordis-feltet m.v.

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 129 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og industrikomiteen Tilråding levert 29.04.1991 Innst. S. nr. 129 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.1991

   Behandla i Stortinget: 14.05.1991