Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2013

Innst. 293 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 12.06.2014 Innst. 293 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2014

   Behandla i Stortinget: 19.06.2014