Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk

Dokument 8:89 S (2015-2016), Innst. 95 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eirin Sund, Helga Pedersen, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Stine Renate Håheim, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 24.11.2016 Innst. 95 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Dokument 8:89 S (2015-2016) Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk. Stortinget har vedtatt å be regjeringen se nærmere på behovet for tilskudd til tilpasning og tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme. Stortinget har også bedt regjeringen vurdere hvordan kommunene bedre kan settes i stand til å analysere behovet for tilgjengelige boliger. Stortinget har for øvrig vedtatt å vedlegge dokumentet protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.11.2016

   Behandla i Stortinget: 29.11.2016