Grunnlovsforslag om flytting av § 33 (Norges Bank)

Dokument 12:13 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang