Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge

Dokument 8:8 S (2016-2017), Innst. 166 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 02.02.2017 Innst. 166 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om en nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti støttet forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.02.2017

   Behandla i Stortinget: 14.02.2017