Grunnlovsforslag fremsatt på det 159. og 160. storting samt Norges grunnlov

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang