Grunnlovsforslag fremsatt på det 159. og 160. storting samt Norges grunnlov

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla