Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 29 S (2016-2017), kap. 595 og 3595, Innst. 137 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 09.12.2016 Innst. 137 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som gjelder kap. 595 og kap. 3595.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2016

   Behandla i Stortinget: 14.12.2016