Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Dokument 8:33 S (2016-2017), Innst. 269 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå André N. Skjelstad, Heikki Eidsvoll Holmås, Heidi Greni, Kari Henriksen, Karin Andersen, Marit Arnstad, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A), (SV), (Sp), (V) og (MDG) Tilråding levert 02.05.2017 Innst. 269 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 33 S (2016-2017) fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap, jf.(Innst. 269 S (2016-2017)). Stortinget vedtok å be regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom og å foreslå nødvendige lovendringer for å presisere at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for berostillelse av slike saker i påvente av nytt regelverk. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem forslag til lovendring om fri rettshjelp i saker om tilbakekall av statsborgerskap.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.05.2017

   Behandla i Stortinget: 09.05.2017