Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF), (SV) Tilråding levert 13.02.2018 Innst. 125 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig fattet tre vedtak om initiativ for å sikre at barn ikke bosettes på sykehjem. Regjeringen er bedt om å fremme nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste. Videre er regjeringen bedt om å orientere Stortinget om dagens bruk av institusjonsplasser for barn. Regjeringen er også bedt om å klargjøre for kommunene at praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnet beste, er i strid med Stortingets intensjoner og skal opphøre.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2018

   Behandla i Stortinget: 27.02.2018