Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen)

Prop. 53 LS (2017-2018), Innst. 302 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 22.05.2018 Innst. 302 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket. Samtykket innebærer en plikt til å gjennomføre forordningen i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2018

   Behandla i Stortinget: 28.05.2018