Endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. 410 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 07.06.2018 Innst. 410 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt at gjeld og garantiansvar i næringsvirksomhet over en verdi av hhv 10 G og 20 G skal registreres i registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. Representantene får dessuten en mulighet til å registrere annen informasjon i tilfeller der de har en særlig interesse av økonomisk eller personlig art som ikke alt er registreringspliktig. Bestemmelsen er særlig tenkt benyttet i tilfeller der representantene opplever å ha en slik interesse i en sak som skal behandles i Stortinget, og informasjon om de aktuelle forholdene ikke allerede femgår av registeret.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2018

   Behandla i Stortinget: 14.06.2018