Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 21 S (2018-2019), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 99 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 05.12.2018 Innst. 99 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 926), jf. Prop. 21 S (2018-2019) og Prop. 24 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2018

   Behandla i Stortinget: 12.12.2018