Om till. bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 under kap. 440 Politiet, og kap. 446 Lensmannsetaten, til økt trafikkinnsats.

St. prp. nr. 17, innst. S. nr. 15 for 1986-87

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla