Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

Dokument 8:39 S (2018-2019), Innst. 204 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Bøhler, Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 204 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Arbeiderpartiet med en rekke forslag til tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 11.04.2019