Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018

Dokument 13 (2018-2019), Innst. 317 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 317 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet årsrapportene for 2018 fra Stortingets faste delegasjoner til følgende internasjonale parlamentariske forsamlinger: Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa, Den interparlamentariske union, EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, Europarådets parlamentariske forsamling, Arktisk parlementarisk samarbeid, NATOs parlementariske forsamling og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling. Årsrapportene gir et bilde av bredden i Stortingets internasjonale virksomhet. Delegasjonene har varierende tematisk og geografisk virkeområde og ulik tilknytning til de multilaterale foraene de gjenspeiler. Årsrapportene ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2019

   Behandla i Stortinget: 05.06.2019