Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak

Dokument 8:143 S (2018-2019), Innst. 402 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Karin Andersen, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 402 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019