Valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen

Innst. 18 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 03.10.2019 Innst. 18 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt Ingebrigt S. Sørfonn som nytt varamedlem til styret i Domstoladministrasjonen for den inneværende valgperioden fram til 31. juli 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.10.2019

   Debattert i Stortinget 15.10.2019
   Votert i Stortinget 15.10.2019