Representantforslag om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra den skadevoldende handling til domfellelsen, og gi endringene tilbakevirkende kraft

Dokument 8:5 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang