Bevilgninger på statsbudsjettet for 1994

Budsjett-innst. S. nr. 4. for 1994

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 09.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 4 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.11.1993

   Behandla i Stortinget: 15.11.1993