Samtykke til at Noreg deltek i den 7. påfyllinga i Det afrikanske utviklingsfond, AfDF

St.prp. nr. 24 (1996-97), Innst. S. nr. 84 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet, bistandssaker Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 11.12.1996 Innst. S. nr. 84 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.1996

   Behandla i Stortinget: 18.12.1996