Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge

Dokument 8:40 S (2019-2020), Innst. 377 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Hans Inge Myrvold, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 10.06.2020 Innst. 377 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge, jf. Innst. 377 S (2019-2020). Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2020

   Debattert i Stortinget 17.06.2020
   Votert i Stortinget 17.06.2020