Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge

Dokument 8:40 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Hans Inge Myrvold, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang