Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg

Dokument 8:68 S (2019-2020), Innst. 199 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Åsmund Aukrust Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 19.03.2020 Innst. 199 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 19.03.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 05.05.2020