Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Meld. St. 18 (2019-2020), Innst. 238 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 17.04.2020 Innst. 238 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et enstemmig Storting har ved behandlingen av Meld. St. 18 (2019-2020) tatt til etteretning at regjeringen har trukket tilbake 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti). Begrunnelsen for tilbaketrekkeingen er at koronasituasjonen tilsier at man ikke kan pålegge pakkereisearrangører den ekstra økonomiske byrden forslagene om reisegaranti for kun transport og angrerett ved kjøp utenom faste forretningslokaler innebærer. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.04.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020