Representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 379 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag i felles innstilling: - fra Senterpartiet om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus. - fra Fremskrittspartiet om å sikre tilgjengelighet hos Nav. Stortinget ba regjeringen fremme forslag om nasjonale retningslinjer som sikrer at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav. Stortinget ba videre regjeringen sikre tilstrekkelig kapasitet på kontaktsenteret i Nav for å unngå unødig lang responstid.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021