Statsrekneskapen 2020

Meld. St. 3 (2020-2021), Innst. 627 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 627 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2020 er behandlet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil høsten 2021 behandle Dokument 1 fra Riksrevisjonen der anmerkninger til statsregnskapet fremkommer. Stortingsmeldingen ble derfor vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021