Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Meld. St. 37 (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Saksgang