Representantforslag om å anmode Stortingets ansvarskommisjon om å foreta undersøkelser av om statsråd Knut Arild Hareide har brutt ansvarlighetsloven § 8 bokstav b ved å unnlate å gjennomføre stortingsvedtak 1013 av 27. mai 2021

Dokument 8:7 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bård Hoksrud, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang